top of page
pavle.jpg

Pejzažne karakteristike

Predio karaktekterišu mozaik fragmenata prirodnih očuvanih staništa, djelimično izmjenjenih i onih nastalih antropogenim uticajima.

Osnovne karakteristike pjezaža ovog područja čini čista i smaragdna rijeka Una, te niz hidroloških, geomorfoloških i drugih fenomena među kojima se ističu mnogi sedreni oblici, brzaci, vodopadi, ade i riječna jezera, kao i neraskidiva obalna vegetacija koja prati rijeku duž njenog toka. Una je svojim procesom stvaranja sedre i sedrenih fenomena unikatna prirodna pojava na teritoriji Bosne i Hercegovine.

U vrijeme niskog vodostaja rijeke, ove sedrene formacije posebno dolaze do izražaja, kada postaju i „pristanište“ velikom broju ptica. Posebnu pejzažnu vrijednost ovom prostoru daju riječne ade koje su barem djelimično obrasle prirodnom vegetacijom, kao i veći i manji komplesi polјoprivrednog zemlјišta uz rijeku Unu naročito u vrijeme vegetacionog perioda kada se na relativno malom prostoru smjenjuju različite polјoprivredne kulutre.

Jedna od prediona odlika i vrijednost ukupnog prirodnog dobra je razigran skup različitih tipova staništa na malom prostoru, na dodiru sa živopisnim gradovima i selima u kojim je očuvana jedna jedina „Una“.

bottom of page